Cennik zdjęć do dokumentów

Czas oczekiwania na zdjęcia do dokumentów 15-40 min

zdjęcia ilość i cena ilość i cena dorobienie zdjęć z CD
legitymacja szkolna 4 szt. 25,00 zł 8 szt. 40,00 zł 4 szt. 20,00 zł
paszportowe, dowodowe, prawo jazdy, legitymacja studencka 4 szt. 30,00 zł 8 szt. 40,00 zł 4 szt. 20,00 zł
dyplomowe (4,5x6,5 cm) 4 szt. 35,00 zł  6 szt. 50,00 zł 4 szt. 28,00 zł
wiza Rosja, Białoruś, Chiny , Karta pobytu 4 szt. 30,00 zł 8 szt. 40,00 zł 4 szt. 20,00 zł
wiza USA wersja papierowa (5x5 cm) 2 szt. 25,00 zł 4 szt. 40,00 zł 2 szt. 25,00 zł
wiza USA/zielona karta wersja elektroniczna 1 CD 25,00 zł    

 

nagranie wybranego ujęcia na CD 5,00 zł (oryginał z aparatu)

 

wykonanie zdjęcia legitymacyjnego tylko w formie cyfrowej + CD 25,00 zł

wykonanie zdjęcia biznesowego, do CV tylko w formie cyfrowej  + CD + retusz 50,00 zł

UA-88202906-1