Cennik zdjęć do dokumentów

zdjęcia

ilość i cena

ilość i cena

dorobienie zdjęć z CD

legitymacja szkolna

4 szt. 35,00 zł

8 szt. 45,00 zł

4 szt. 20,00 zł

paszportowe, dowodowe, prawo jazdy, legitymacja studencka

4 szt. 35,00 zł

8 szt. 45,00 zł

4 szt. 20,00 zł

dyplomowe (4,5x6,5 cm)

4 szt. 42,00 zł

 6 szt. 52,00 zł

4 szt. 30,00 zł

wiza Rosja, Białoruś, Chiny , Karta pobytu

4 szt. 35,00 zł

8 szt. 45,00 zł

4 szt. 20,00 zł

wiza USA wersja papierowa (5x5 cm)

2 szt. 35,00 zł

4 szt. 45,00 zł

2 szt. 30,00 zł

wiza USA/zielona karta wersja elektroniczna

1 CD 35,00 zł

 

 

wiza USA el.+papierowa(komplet 2 zdjęcia + CD)

50,00 zł

 

 

 

nagranie wybranego ujęcia na CD 5,00 zł (oryginał z aparatu) 

wykonanie zdjęcia legitymacyjnego tylko w formie cyfrowej + CD 35,00 zł

wykonanie zdjęcia biznesowego, do CV tylko w formie cyfrowej + CD + retusz 70,00 zł

UA-88202906-1